ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โทร  077-272168

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) รอบทั่วไป โดยการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบกรณีพิเศษ (โควตา) โดยการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566